بناهای فوق العاده زیبا در بیرمنگام؛ انگلیس

شهر بیرمنگام در انگلیس قرار دارد و با جاذبه‌های متعدد تاریخی و فرهنگی نظیر خانه شورای شهر، ایستگاه راه‌آهن خیابان کرزن، تالار اصلی متدیست، استون هال و… از گرشگران استقبال می‌کند.

چرا ورشکستگی بهترین زمان برای سفر است؟

اگر از کار اخراج شدید و آه در بساط ندارید، حالا بهترین زمانی است که می‌توانید از همه چیز دل بکنید و سفر بروید، شاید آنجا کار جدیدی که دوست دارید پیدا کنید و تجربه‌ها و مهارت‌هایی کسب کنید که کارفرمایان، ارزشمند می‌پندارند!