صفحه اصلي
پرسشهاي متداول
پروژه ها
تبليغ ها
منو
منو رده هاي افقي
ویدئو کنفرانس
آلبوم تصاوير مختلف
آمار بازديدها سايت
اخبار مهم سازمان و بخش كشاورزي استان
ارتقاي سلامت اداري
بايگاني كليه اخبار سازمان
به پرتال اطلاع رساني سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد خوش آمديد. www.jkkb.ir
تاريخ و زمان
تاريخ و زمان جاري
جستجو در سايت
خلاصه اخبار سازمان و بخش كشاورزي استان
دانستني هاي كشاورزي
دستورالعمل هاي فني بخش كشاورزي
زمان بروز رساني
سامانه ها و بانك ها
سايت هاي مفيد
فرم نظر سنجي از اباب رجوع
مقالات و انتشارات
همايش ها
ورود كاربران
دستورالعمل هاي فني بخش كشاورزي
 
دستورالعمل اجرايي چك ليست ها

باسمه تعالي

 
  

1- با توجه به طراحي سئوالات چك ليست ها لازم است فرم ها در عرصه و طي مصاحبه و گفتگوي حضوري با مجريان پروژه و با مشاركت بهره برداران پر شود.

2- همانطور كه در كارگاه ها و آموزش هاي نظارت و ارزشيابي مشاركتي آموختيم سعي شود از هرگونه نظارت از بالا به پايين پرهيز گردد.

3-  گفتگو و مصاحبه با توجه به موارد زير صورت پذيرد :

o                فضاي مصاحبه صميمي و همراه با گفتگوي دوطرفه باشد.

o          نحوه پرسش بصورت القايي نباشد.

4- در استان براي هر طرح و پروژه يك پوشه نظارت ايجاد گردد و نسخه اصلي چك ليستهاي مربوط به هر پروژه در اين پوشه جاي گيرد. به نحوي كه با مراجعه به اين پوشه ها به راحتي بتوان آخرين وضعيت اجراي هر پروژه را دريافت.

5- كپي چك ليست ها براي گروه نظارت و ارزشيابي ارسال گردد. گروه نظارت و ارزشيابي فرم هاي پر شده را از بعد روش انجام نظارت مورد بررسي قرار مي دهد. يك كپي از فرم هاي پر شده ارسالي به گروه مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم كارشناسي داده مي شود.

6- هر فرم براي جمع آوري اطلاعات يك روستا طراحي شده است. زيرا قرار است اطلاعات مربوط به يك مورد (يك روستـا / يك پروژه / يك صندوق) جمع آوري و بررسي گـردد ( case study ) تا بتوان مسائل و مشكلات آن مورد را تحليـل و برطرف كرد.

7-  هيچ سئوالي بي پاسخ نماند.

8- چنانچه براي سئوالي (بندي) ، گزينه هاي موجود مطابق وضعيت عملي پروژه نيست (يعني مواردي كه نحوه كار به گونه اي غير از گزينه مندرج در فرم است)، بايد گزيـنه علامت زده نشود و توضيح مربوطه - آنچه در عمل اتفاق افتاده همراه با ذكر دليل ( ذكر دليل مهم و لازم است زيرا استناد به اين دلايل در بازنگري و ارزشيابي پروژه موثر خواهد بود) به اختصار درج گردد.

9- در نظـارت و بررسي يك فعـاليت جمعي، حضور تمـامي يا حداقل اكثـريت  ذي نفعان (اعضاء) الزاميست. زيرا ممكن است نظرات جمع كوچك و تعداد محدودي از اعضاء دربرگيرنده تمامي واقعيت و مسايل موجود نباشد. ضمن اينكه موجب مي گردد بررسي از نظرات و ارائه راه حل و پيشنهاد تعداد زيادي از ذي نفعان غايب، محروم گردد. لذا براي پر كردن چك ليست هر پروژه اي حضور ذينفعان آن پروژه ضروريست. هيات مديره صندوق يا مدير عامل تعاوني يا ... اين اختيار را ندارند كه تعيين كنند چه كساني در جلسه ارزيابي صندوق يا تعاوني شركت كنند و چه كساني شركت نكنند ! در اين جلسه لازم است همه اعضاء شركت نمايند (مگر اينكه تعداد قليلي از اعضاء خودشان مشكلي داشته باشند كه نتوانند حاضر شوند). براي رفع اينگونه مشكلات مي توان از چند روش اطلاع رساني نمود و تنها به اطلاع رساني از طريق هيئت مديره يا مديرعامل اكتفا نكرد.

10- نوشتن نكات و جملات كوتاه توضيحي در مقابل سؤالات يا براي تكميل مفهوم گزينه ها،  به شناخت بيشتر و دقيق تر وضعيت پروژه كمك مي كند.

11- شناسنامه فرم (داخل كادر صفحه اول +  تاريخ نظارت، نام و پست ناظران در برگه تحليل) كامل پر شود.

]     شناسنامه هر پرسشنامه اي(فرمي) به دليل دارا بودن اطلاعات ويژه و منحصر به فرد                                 از اهميت بالايي برخوردار است و بايد كامل و با دقت پر شود. [

12- شايان ذكر است اينگونه نظارت (يعني پركردن كامل ، دقيق و با كيفيت بالاي هر چك ليست با مشاركت ذينفعان)، نياز به يك جلسه 3 الي4 ساعته دارد. بنابراين از نظارت بر چند پروژه (يعني پركردن چند چك ليست) در يك روز جدا پرهيز گردد.

13- پس از اينكه نظارت و پر شدن چك ليست ها در هر شهرستان انجام شد، كارشناس استان ضمن مطالعه و بررسي چك ليست ها، اطلاعات آنها را در جدول مربوط به استان كه به تفكيك پروژه ها تنظيم شده است وارد مي كند و به همراه كپي چك ليست ها به دفتر امور زنان ارسال مي نمايد.

14- اين فرم ها ثابت فرض نمي شود و چنانچه همكاران در عرصه به نكاتي جهت اصلاح آنها برخوردند، نظرات خود را به گروه نظارت اعلام كنند تا در ويرايش هاي بعدي اعمال گردد.

 

15- به توضيحات زير در خصوص پر كردن برگه تحليل دقت شود.

برگه تحليل ( صفحه آخر چك ليست ) : اين صفحه كه از با اهميت ترين بخش هاي اين نظارت محسوب مي شود بايد با دقت و صرف وقت كافي و با حضور ذي نفعان پر شود. گفتگو به صورت عميق و موشكافانه انجام شود و به پاسخ هاي سطحي بسنده نگردد.

نقاط قوت و ضعف

بيان نقاط قوت و ضعف  از ديدگاه تسهيلگر يا اعضاء (صندوق / پروژه / تعاوني) خواسته شده لذا بايد به زبان و ادبيات اعضاء (بدون دخل و تصرف) نوشته شود.

تحليل مشاهدات ناظر

ناظر با حضور در محل و دقت در ديده ها و شنيده هايش به مواردي دست مي يابد (اين موارد ممكن است  في النفسه داراي جنبه هاي مثبت، منفي، و يا نه مثبت و نه منفي باشد) كه ذكر آن ممكن است به شناخت بهتر وضعيت كمك كند.

مثال : با توجه به هزينه هاي جانبي در امر توليد و پايين بودن سطح قيمت كالاي توليدي در بازار و وجود واسطه تا حدودي هزينه ها و درآمدها مساوي مي باشند كه شركت فوق توانايي پرداخت تسهيلات اخذ شده را ندارد.  (تحليل ناظر براساس مشاهده يك تعاوني)

نظر اصلاحي

ناظربا ديدن وضعيت پروژه (شخصا و يا با همفكري ذي نفعان پروژه)، نظراتي را براي اصلاح و بهبود اجراي پروژه ارائه مي كند. در بسياري موارد ذينفعان، راه حل هايي براي برطرف كردن مشكلات و بهبود روند كار ارائه مي كنند. ناظر با توجه دادن ذينفعان به جميع شرايط و بررسي امكان اجرا شدن نظرات، و پس از بحث و گفتگو و نتيجه گيري، مي تواند موارد پيشنهادي را در اين قسمت بنويسد.

 اقدامات صورت گرفته پس از انجام نظارت، جهت اصلاح و بهبود روند كار

پس از اينكه نظارت پايان يافت، در محل اجراي پروژه (روستا) يا در شهرستان يا در استان (به اقتضاي نوع اقدام) تصميمات عملي براي رفع نقاط ضعف گرفته مي شود و يا پيگيري هايي براي اجراي نظرات اصلاحي به منظور بهبود روند اجراي پروژه صورت مي گيرد. اين تصميمات و پيگيري ها ( اقدامات ) در اين قسمت نوشته مي شود. ] اين قسمت لزوما در زمان بازديد و در روستا پر نمي شود. زيرا بسياري از اقدامات نياز به حضور در شهرستان و استان و هماهنگي با  كارشناس امور زنان استان، مدير و... دارد. ولي آنچه مسلم است در اين قسمت چيزي نوشته مي شود كه انجام شده است.[
چك ليست  نظارت  بر اجراي پروژه هاي اشتغال زا

 استان:                                                          تعداد صاحبان پروژه:

 شهرستان:                                                     اسامي صاحبان پروژه:

 

روستا:                                                          تعداد افراد شاغل در پروژه:

 عنوان پروژه:                                                  اسامي افراد شاغل در پروژه:      

 

 تاريخ شروع فعاليت :                                       محل تأمين اعتبار:

 

1- پروژه به چه صورت اجرا مي شود ؟

  انفرادي(                           گروهي (                               خانوادگي(

2- مجري يا مجريان پروژه .................... هستند .

فارغ التحصيل  (       سرپرست خانوار    (       نمونه روستايي    (       خود سرپرست (

ساير موارد ( نام ببريد ) .

3- آيا تا كنون كمك هايي دريافت شده است ؟

بلي   (   بپرسيد                    سئوال 4 و5                خير (    بپرسيد                           سئوال 6

4-  به چه صورت بوده است؟                    بلاعوض (                             وام (

5-  كمك ها چگونه بوده است ؟

كمك نقدي(                  كمك جنسي (وسايل و لوازم مورد نياز ) (       

ساير (    نام ببريد ................        

6- ميزان  پيشرفت  فيزيكي نسبت به ميزان اعتبار جذب شده     

تناسب دارد . (               بيشتر از انتظار است .  (            كمتر از انتظار است  . (

7- ميزان اشتغال در منطقه با اجراي پروژه 

افزايش يافته است . (       كاهش يافته است . (               تغييري حاصل نشده است . (

 

8- هماهنگي كامل  بين انتخاب پروژه  و نياز منطقه  ....

 وجود دارد( .                  وجود ندارد .         (               تا حدودي وجود دارد .(

9- از وجود كارشناس متخصص در روند  اجراي پروژه  ........... است .

استفاده شده   (            استفاده نشده   (

10 - ميزان  هماهنگي بين گروه هدف با پروژه  انتخابي ...................است  .

خيلي خوب (               مناسب (                       نامناسب (      

11- در روند اجراي پروژه، مشكلات و معضلات ............................. است .    

كمي وجود داشته  (       زيادي وجود داشته(          وجود نداشته (

12- پيشرفت  فيزيكي پروژه ..................... (  بر اساس ماتريس زماني پيش بيني شده  )

  همگام  با  زمان  بندي است . (           جلوتر از زمان  بندي است . (  

  عقب تر از زمان  بندي است . (          اصلا فعاليتي صورت  نگرفته  است . (

13- ميزان جذب اعتبار با زمان اجراي پروژه ................................است .

متناسب (              نا متناسب  (              تا حدودي متناسب  (

14- اثرات جانبي اجراي پروژه در محل ...................................... است .

مثبت  بوده (          منفي بوده  (                   تأثيري نداشته  (

15- بازاريابي و فروش محصولات اين پروژه  ....................................... است .

به خوبي انجام شده    (           با مشكل مواجه شده  (             تا به حال به آن فكر نشده  (

16- پروژه از نظر بازده اقتصادي

سود ده است . (                       زيان ده است .  (                  هزينه و فايده برابر دارد . (

 

 

 

برگه تحليل و بررسي                                                    تاريخ نظارت :      /     /

نام و نام خانوادگي ناظر/ ناظران :

پست ناظر/ ناظران :

چه تعداد عضو در زمان انجام نظارت حضور داشتند ؟

 با چه روشي به اعضاء اطلاع رساني شده بود ؟

چرا بقيه اعضاء شركت نكرده بودند ؟

 

نقاط قوت پروژه از نظر اعضاء

 

نقاط ضعف پروژه از نظر اعضاء

 

تحليل مشاهدات ناظر/ ناظران

 

نظر اصلاحي(پيشنهاد)

 

 

اقدامات صورت گرفته پس از انجام نظارت ، جهت اصلاح و بهبود روند كار

 

 

 چك  ليست  نظارت  بر اجراي پروژه گروه هاي خوديار

استان :                                              سال تشكيل اين گروه خوديار :     

شهرستان :                                        تعداد اعضاي گروه :

روستا :

 

1 -  زمينه يابي براي شناسايي روستا 

   انجام شده *             انجام نشده *              در حال انجام *

كداميك از معيار هاي زير براي انتخاب روستا در نظر گرفته شده است؟

زير ساخت هاي فرهنگي - اجتماعي *

 پتانسيل هاي توليدي ، اقتصادي  *

مشاركت زنان روستايي*

فقر *

تعداد زنان سرپرست خانوار *

امكان  ايجاد  اشتغال خانگي *

 تركيب جمعيتي *

ساير موارد * نام ببريد ..................

2 -  بررسي امكان ايجاد گروه هاي خوديار 

   انجام شده *              انجام نشده *                 در حال انجام *

تشكيل جلسات توجيهي

   - جلسات توجيهي ويژه كارشناسان اجرايي پروژه در استان و شهرستان برگزار شده است . *

-      جلسات توجيهي ويژه مروجان زن روستايي تشكيل شده  است .  *

  -  روستا گردي و دعوت از خانوار هاي كم درآمد روستا انجام شده است . *

3 -  تشكيل گروه هاي خوديار

   انجام شده *             انجام نشده *                در حال انجام *

  - نمايندگان و تسهيلگران زن روستايي توسط جامعه زنان روستايي انتخاب شده اند . *

-      تسهيلگر روستايي (  به روش PRA ) انتخاب شده  است . *

- تسهيلگر منتخب با زنان روستايي در خصوص زمينه يابي ايجاد گـروه خوديار روستا ، جلسه تشكيـل

    داده است  . *

- گروه خوديار توسط زنان داوطلب با مشورت تسهيلگر ( گروه كوچك زنان بين 10 تا 20 نفر ) تشكيل شده است . *

4 -  آموزش

چه آموزش هايي ارائه شده است ؟

  -  آموزش مورد نياز گروه خوديار *  

  -  آموزش مورد نياز تسهيلگران  *

  -  چگونگي ايجاد ارتباطات موثر با مردم  *

  -  آموزش روش ارزيابي مشاركتي روستايي به روش كاربردي و  بومي شده  *

  -  مديريت مشاركتي *

  - فنون ايجاد ارتباط گروهي *

-      بازاريابي *

-      مديريت  توليد ،  برنامه ريزي و اجرا  *

-      روش هاي حسابداري و ايجاد صندوق پس انداز *

  -   گزارش نويسي *

-   ساير موارد را نام  ببريد . *

5 - تزريق سرمايه به گروه هاي خوديار

    انجام شده *                  انجام نشده *                    در حال انجام *

   -  تزريق سرمايه به گروه از طريق دفتر امور زنان *

6-  نحوه پرداخت وام و بازپرداخت 

    - نوع توليد با توافق تمامي اعضاي گروه و بر اساس اولويت ها و امكانات منطقه ، تعيين شده  است. * 

- سهم اعضا از هزينه اجرا تعيين شده است . *

- ميزان  وام  مورد  نياز براي پروژه توليدي ارائه شده ، تعيين شده است . *

- دو نفر از اعضاي گروه با كارشناس شهرستان - جهت واريز مبلغ وام از محل تزريق سرمايه دفتر مركزي- حساب مشترك افتتاح كرده اند . *

- وام به گروه پرداخت شده است .                          *

7 -  نظارت  و ارزشيابي

        انجام شده *                    انجام نشده *                   در حال انجام *

     -  نظارت بر نحوه عملكرد اعضا  (  در مورد دريافت وام  -  بازپرداخت ها و  ... )  *

   -  نظارت و تصويب نهايي توسط مديريت دفتر مركزي در سال اول تأسيس گروه  *

   -  انتقال مسئوليت نظارت از دفتر مركزي به استان و شهرستان در سال دوم  *

   -  انتقال مسئوليت و پيگيري به هيئت مديره در سال سوم  *

-  از نتايج نظارت و ارزشيابي در انجام بهتر كار گروه ، استفاده شده است . *

-         چگونه ؟ (حداقل يك مورد را توضيح دهيد.)

 

 

 

 

8 فعاليت گروه

    - فعاليت و كار توليدي به چه صورت انجام شده است ؟

      انفرادي   *                       خانوادگي   *                      گروهي   * 

       توضيح دهيد .

 - آيا اين فعاليت ، درآمد ايجاد كرده است ؟         

  بلي *             خير *

   - همه اعضاي گروه از اين درآمد راضي هستند ؟

       بلي *                  تاحدودي *                 خير *             

   - اگر از اين درآمد راضي نيستند چرا اين فعاليت را ادامه مي دهند ؟

 

 

 - مشكلات و ميزان كار و نيز وقتي كه براي اين فعاليت صرف مي شود نسبت به درآمد حاصله ، منطقي و با صرفه است؟           

    بلي *                   تاحدودي *                  خير *           

 - اگر اين كار منطقي و با صرفه نيست، چرا كار را تعطيل نمي كنند ؟

 

 

 

 

 

 

 برگه تحليل و بررسي                                                     تاريخ نظارت :      /     /

نام و نام خانوادگي ناظر / ناظرين

پست ناظر / ناظرين

چه تعداد عضو در زمان انجام نظارت حضور داشتند ؟

با چه روشي به اعضاء اطلاع رساني شده بود ؟

چرا بقيه اعضاء شركت نكرده بودند ؟

 

نقاط قوت پروژه از نظر اعضاء

 

نقاط ضعف و مشكلات پروژه از نظر اعضاء

 

تحليل مشاهدات ناظر

 

نظر اصلاحي

 

 

اقدامات صورت گرفته پس از انجام نظارت ، جهت اصلاح و بهبود روند كار

 جدول بررسي فرايند پروژه ها

عنوان پروژه :                                                                                                                                                                                                                      استان :

رديـف

شهرستان

روستا

تاريخ

نظارت

مشكلات پروژه از ديدگاه استان

اقدامات استان براي حل مشكلات پروژه و اصلاح آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              تاريخ  :چك ليست  نظارت  اجراي پروژه صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي

  استان:                                                              نام صندوق :                                                                                      

 شهرستان :                                                        تعداد اعضاء :

روستا:                                                                تاريخ تشكيل صندوق :

 

1   زمينه يابي براي شناسايي روستا

1-1- انتخاب روستا                   انتخاب شده*           انتخاب  نشده *           در حال انتخاب *

- كداميك از معيار هاي زير در انتخاب روستا در نظر گرفته شده است:

زير ساخت ها *

 پتانسيل هاي توليدي ، اقتصادي  *

مشاركت زنان روستايي* 

فقر *

وجود جمعيت  بيش از 150 خانوار *

امكان  ايجاد  اشتغال خانگي *

 تركيب جمعيتي *

ساير موارد * نام ببريد ..................

1-2-مطالعات  اقتصادي و  اجتماعي                         انجام شده  *                 انجام نشده *

- اطلاعات  به  روش PRA  جمع  آوري شده  است  . *

-  سطح  رفاه  و منابع  مالي در روستا تعيين  شده  است .  *

-  منابع  طبيعي و امكانات بالقوه توليد  در روستا شناسايي شده  است .  *

- تقويم  فصلي تهيه  شده  است . *

- وجود زمينه و روحيه مشاركت در زنان روستا بررسي شده  است  . *

-  وضعيت  اجتماعي و فرهنگي در روستا شناسايي شده است . *

- نياز سنجي آموزشي و ... انجام  شده  است .  *

2-  بررسي امكان  يابي تأسيس صندوق

    تشكيل جلسات  توجيهي

    - جلسات توجيهي براي زنان روستايي جهت ايجاد صندوق برگزار شده  است . *

    - جلسات توجيهي براي شوراهاي اسلامي جهت ايجاد صندوق برگزار شده  است . *

   -  جلسات توجيهي براي تسهيل گران زن روستايي جهت ايجاد صندوق برگزار شده  است . *

3      عضو گيري

3-1-شرايط اعضاء

-         تعداد اعضاء حداقل 30 و حداكثر 50 نفر است. *

-         از هر خانوار تنها يك نفر عضو صندوق شده است. *

-         اولويت عضويت در صندوق با خا نوارهاي كم درآمد بوده است. *

-         سن اعضا حداقل 15 و حداكثر 60 سال است . *

-         اعضاء ساكن همان روستا هستند . *

-         اعضاء متعهد به شركت در جلسات هستند . *

-         اعضاء توانايي انجام كار و ايجاد درآمد را دارند . *

3-2-پس انداز اعضاء

-  هر يك از اعضاء در هر جلسه مبلغي را به عنوان پس انداز مي آورد. *

-  حداقل پس انداز توسط اعضاء در جلسه اول تعيين شده است . ( حداقل مبلغ سرمايه بسته به شرايط مالي و توافق اعضا معين مي شود ) *

-  اعضاء مي توانند پول بيشتري را پس انداز كنند . اما پس انداز بيشتر موجب افزايش سقف وام براي يك عضو نشده است . *

-         به پس انداز اعضايي كه وام گرفته اند سودي پرداخت نمي شود. *

-  به پس انداز اعضايي كه نخواسته اند از وام استفاده كنند با تصويب هيئت مديره، سودي حداكثر برابر نرخ سود  پس انداز كوتاه مدت نظام بانكي پرداخت شده است .  *

-  پس انداز اعضايي كه وام دريافت كرده اند ولي از عضويت منصرف شده اند تا يك دوره كامل وام دهي نزد صندوق باقي مانده است . *

-  پس انداز اعضايي كه وام دريافت نكرده اند و از عضويت منصرف شده اند ، با موافقت هيئت مديره قابل پرداخت است. *

3-3-مقررات جلسات

-         روز و ساعت جلسات و گردهمايي اعضا تعيين شده است .*

-  تعداد غيبت هاي موجه در جلسات صندوق در طي سال تعيين شده است . *

-  ميزان تأخير قابل قبول اعضاء براي ورود به جلسات مشخص است . *

-         جريمه ديركرد در پرداخت وام مشخص است  . *

-  بطور كلي در اين بخش آئين نامه داخلي توسط اعضاء تصويب شده  است . *

3-4-تشكيل هيئت مديره

-  كانديداها از بين اعضاي داراي حسن شهرت و توانايي جهت همكاري ، تعيين شده اند .  *

-         رأي گيري توسط اعضاء صورت گرفته است . *

-  اعضاء هيئت مديره ( مدير- خزانه دار منشي ) مشخص شده اند .*

-  وظايف هر يك در خصوص اداره منظم و منسجم جلسات مشخص شده است . *

3-5-تعيين گروه ها

-  اعضاء بر اساس فعاليتهايي كه مي خواهند انجام دهند و براي آن وام دريافت كنند به گروه هاي 5 تا 7 نفره

تقسيم شده اند. *

-         سر گروه انتخاب و وظايف آن توسط گروه مشخص شده است. *

-         وي از بين اعضاء انتخاب شده است. *

-  او از نظر فعاليت توليدي تجربه و موفقيت بيشتري از ساير اعضاء دارد. *

-  او تمايل به فعاليت اجتماعي و شركت در برنامه هاي آموزشي صندوق دارد. *

-  او وظيفه جمع آوري پس انداز و اقساط و تحويل آن به حسابدار را دارد. *

-         او فرم تقاضاي وام اعضاء گروه را بررسي و  تأييد مي كند. *

-         او تجارب تخصصي را به اعضاء گروه منتقل مي كند . *

-  او با اعضاء گروه براي استفاده بهتر از وام هاي صندوق همفكري دارد . *

-         مجموعه  اداري -  مالي صندوق تأسيس شده  است . *

-  محل تأسيس صندوق ( مشخص شدن مكان نشست ها، اكثراً مكانهاي عمومي روستا از قبيل                                                                  حسينيه   كتابخانه و ...) مشخص شده  است. *

-  لوازم و وسايل اداري ( تهيه دفتر معين كل دفترچه حساب پس انداز و ...) تهيه  شده  است.  *

-         تجهيزات لازم وجود دارد . *

-         ساعات كار ( ماهيانه هفته اي و...) مشخص است . *

4 -  آموزش  

-         انجام شده *             انجام نشده *               در حال انجام  *  

-         آموزشهاي مورد نياز اعضاء صندوق ارائه شده است . *

-         كداميك از انواع آموزش هاي زير ارائه شده است ؟


-         آموزشهاي مشاركتي *

-         آموزشهاي كار آفريني *

-         آموزشهاي بازاريابي *

-         آموزش حسابداري پايه *


-         بازديدآموزشي *

-  آموزش هاي پروژه هاي خاص هر استان به تفكيك (آموزش هاي فني تخصصي)  *

-         موارد ديگر * نام ببريد ................

5 -  تزريق سرمايه به صندوق

-  انجام شده *              انجام نشده *                در حال انجام  *

-  سرمايه از طريق دفتر امور زنان روستايي از محل اعتبارات ..... به صورت بلا عوض جهت كمك به صندوق تأمين شده است . *

-         سرمايه تامين شده ، به كدام سطح از سطوح زير ارسال شده است ؟

-         ارسال به مديريت ترويج استان *

-         ارسال به ترويج شهرستان *

-         واريز به حساب مشترك هيئت مديره *

5-1-پرداخت وام

-  درخواست و تقاضاي وام از سوي اعضاء براي فعاليتهاي توليدي صورت گرفته است.  *

-  وام هاي درخواستي توسط اعضاي گروه ، سر گروه و هيئت مديره بررسي و تاييد شده است . *

-         چه تعداد وام پرداخت شده است ؟

-         چه ميزان پرداخت شده است ؟ ( به ريال ) 

-         ضمانت وام گيرنده توسط اعضاي گروه انجام شده است . *

-  پرداخت وام به اعضاء ، بر اساس توافق اعضاي گروه و نيز بررسي و تائيد هيئت مديره ( بر اساس ارائه طرح از سمت اعضاء ) انجام شده است . *

-  ضمانت به صورت زنجيره اي ( بدون دريافت چك و سفته ) صورت گرفته است. *

-  وام هاي پرداختي در راستاي درآمد زايي (توليدي، خدماتي ) استفاده شده است. *

-  چند درصد از وام ها در قالب وام هاي ضروري ( مصرفي ) پرداخت شده است؟ 

5 درصد *          10 درصد*          20 درصد *          50 درصد*          بيش از 50 درصد*

       5 - 2    باز پرداخت

-         بازپرداخت وام ها طي دوره 10 ماهه انجام مي شود. *

-         كارمزد وام ها 8 تا 10 درصد است . *

-  بازپرداخت كامل وام توسط وام گيرنده عاملي موثر براي پرداخت وام هاي بعدي به گروه است . *

6 -  نظارت و ارزشيابي 

 انجام شده  *            انجام نشده *                در حال انجام *

-  هيئت مديره بر نحوه عملكرد اعضاء ( درمورد گرفتن وام بازپرداخت  و هزينه كرد در مسير توليد) نظارت دارد . *

-  درسال اول تأسيس صندوق ، نظارت و تصويب نهايي توسط دفتر مركزي صورت  گرفته  است. *

-  در سال دوم ، مسئوليت نظارت از دفتر مركزي به استان و شهرستان واگذار شده  است . *

-  در سال سوم ، انتقال مسئوليت نظارت و پيگيري صندوق به هيئت مديره صندوق و اعضاء آن واگذار شده  است *

-  از نتايج نظارت و ارزشيابي در انجام بهتر كار صندوق ، استفاده شده است . *

-         چگونه ؟ (حداقل يك مورد را توضيح دهيد.)

7 -  اثرات دريافت وام

-  زنان عضو صندوق با دريافت وام، فعاليت درآمدزايي را به صورت گروهي انجام داده اند ؟

بلي *                 خير *   

-         مصاديق را بنويسيد.

 

-  پس از تشكيل صندوق ، آيا هيچ كار گروهي ديگري (اجتمـاعي ، اقتـصادي و ...) توسط زنان عضو انجام

شده است ؟                                          بلي  *                    خير  *

-         مصاديق را بنويسيد.

 

-  ميزان درآمد و وضعيت معيشت زنان روستايي كم درآمد، كه عضو اين صندوق شده اند تغييري كرده است ؟

-  بلي  *     بپرسيد                    سئوال بعدي                    خير  *   

 

-   بهبود يافته     *                   محسوس *               بدتر شده  *                        محسوس *

                                        نامحسوس *                                                          نامحسوس*

 

 

                                                                          

برگه تحليل و بررسي                                                      تاريخ نظارت :      /     /

نام و نام خانوادگي ناظر / ناظرين

پست ناظر / ناظرين

چه تعداد عضو در زمان انجام نظارت حضور داشتند ؟

با چه روشي به اعضاء اطلاع رساني شده بود ؟

چرا بقيه اعضاء شركت نكرده بودند ؟

 

نقاط قوت صندوق از نظر اعضاء

 

نقاط ضعف و مشكلات صندوق از نظر اعضاء

 

تحليل مشاهدات ناظر

 

نظر اصلاحي

 

 

اقدامات صورت گرفته پس از انجام نظارت ، جهت اصلاح و بهبود روند كار

 

   

  

 

 

چك ليست  نظارت  بر فعاليتهاي تعاوني هاي زنان  روستايي

استان:                                                                 نام تعاوني:

شهرستان:                                                           نوع فعاليت :

روستا:                                                                  تعداد كل اعضا:

تاريخ تشكيل تعاوني :                                         تعداد اعضاي شاغل در تعاوني:

در مقابل هر يك  از مراحل زير كه  انجام  شده است  علامت بزنيد  و به  سوالات مربوط به  آن  مرحله  پاسخ  دهيد  .

1 -  عضو گيري انجام شده                                           تاريخ شروع فعاليت

2- تخصيص اعتبار در سال جاري صورت گرفته                               چند در صد

3- ميزان اشتغال اعضا (نسبت اعضاي شاغل در تعاوني به كل اعضاء)             

5- 1 درصد (     10 - 5 درصد (      30 -  10 درصد (      50 - 30 درصد(        بيش از 50 درصد ( 

4- فعاليت هاي تعاوني در زمينه  بخش .........................  مي باشد  .

كشاورزي(              غير كشاورزي (               نام ببريد :

5- وضعيت مالي تعاوني                                 سود ده (              زيان ده (                سر به سر (

6- وام و تسهيلات دريافت  كرده 

بلي (         خير (       ميزان وام دريافتي                               محل دريافت وام      

7- چه ميزان از تسهيلات دريافتي جهت انجام فعاليت هاي درآمد زا صرف مي شود ؟

100 75 درصد (        75 50   درصد (            50 25 درصد (            25 0 درصد (

8- آيا مدير عامل و يا اعضاي تعاوني علاقه و تمايل به انجام كار گروهي دارند ؟      

  بلي (             خير (            چه نوع كاري ؟ ..................................................................

9- ميزان  كيفيت  توليد     

عالي (          خوب   (            قابل قبول  (              بد (             خيلي بد (

10- بازاريابي و فروش محصولات   

محلي (                      استاني(                          منطقه اي  (                              ملي (

11- جلسات  مجمع عمومي                              برگزار شده است .(             برگزار نشده  است .( 

12- جلسات  مجمع عمومي چه مدت يكبار تشكيل مي شود ؟   

يك مرتبه در سال (                       دو مرتبه در سال (                       هر دو سال يك  مرتبه (

13- مجمع عمومي  با چه تعداد اعضا تشكيل مي شود ؟      

20 10 عضو(                             50  - 20 عضو (                               بيش از 50 عضو (

14- جلسات فوق العاده                   تشكيل شده است . (                            تشكيل نشده است .(

15- روش اطلاع رساني جلسه    

بلندگو(                 اطلاعيه(                    شورا(                  مسجد(                 روزنامه (

16- هيات مديره و مدير عامل تغيير كرده اند ؟                                   بلي (                     خير (                           

چرا و چگونه ؟                 استعفا(    انتخابات(  

 موارد ديگر(بنويسيد) :

17 - نظارت  بر انتخابات                           صورت  مي گيرد .(                    صورت  نمي گيرد .(     

18- ناظر از سوي چه سازماني است؟      سازمان تعاون روستايي  (                         اداره كل تعاون( 

19- تعداد افرادي كه در سه سال گذشته عضو تعاوني شده اند ؟

20 - تعداد اعضايي كه در سه سال گذشته از عضويت انصراف داده اند ؟                                        

21- اعضاء تغيير كرده اند ؟                                         بلي (                           خير (                           

22 چرا ؟                                  به دليل عضوگيري جديد  (            انصراف اعضاء   ( 

  دلايل ديگر(بنويسيد) :

23 -  ميزان  تغيير اعضا                                                                                                    

20 -  10 درصد(                             50 20 درصد   (                         بيش از 50 درصد  (

برگه تحليل و بررسي                                                             تاريخ نظارت :      /     /

نام و نام خانوادگي ناظر / ناظرين

پست ناظر / ناظرين

چه تعداد عضو در زمان انجام نظارت حضور داشتند ؟

با چه روشي به اعضاء اطلاع رساني شده بود ؟

چرا بقيه اعضاء شركت نكرده بودند ؟

 

نقاط قوت تعاوني از نظر اعضاء

 

نقاط ضعف و مشكلات تعاوني از نظر اعضاء

 

تحليل مشاهدات ناظر

 

نظر اصلاحي

 

 

اقدامات صورت گرفته پس از انجام نظارت ، جهت اصلاح و بهبود روند كار

 

 


 

چك ليست  نظارت  بر اجراي طرح تسهيلگران

استان:                                تعداد تسهيلگران اين روستا:               تاريخ انتخاب تسهيلگر:

شهرستان:                                           نام تسهيلگر اصلي:

روستا:                                                 نام تسهيلگر علي البدل:

در مقابل هر يك  از مراحل زير كه  انجام  شده است ، علامت بزنيد و به سوالات مربوط به  آن  مرحله  پاسخ  دهيد  .

زمينه يابي

1- انتخاب شهرستان بعنوان محل اجراي پروژه بر اساس چه شاخص هايي صورت گرفته است ؟

-      توان و علاقه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان

-      توان و علاقه اداره ترويج شهرستان

-      توان و علاقه كارشناس امور زنان شهرستان

-      توان و علاقه همكاران مراكز خدمات

-      ساير موارد نام ببريد ..............

2-    انتخاب روستا بعنوان محل اجراي پروژه بر اساس چه شاخص هايي صورت گرفته است؟

 ميزان مشاركت جامعه محلي                            ميزان محروميت روستا

علاقه مندي زنان روستايي                                        همكاري شوراي روستا

وجود مددكار يا مروج روستايي                            وجود رابط بهداشت 

وجود كارشناس يا مددكار ترويجي در مركز خدمات                         وجود دهيار      

زمينه سازي

1-                       با چه گروه هاي روستايي جلسه تشكيل شده است ؟

شوراي روستا         زنان روستايي        خبرگان محلي           مردان روستايي

2-    اطلاع رساني به زنان روستايي براي برگزاري جلسات به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

بله                                   خير           

3-    اطلاع رساني به زنان روستايي جهت برگزاري جلسات از چه طريق صورت گرفته است؟

نصب اطلاعيه در روستا                         اعلام از طريق بلندگوي مسجد

از طريق شوراها                                  ساير موارد بنويسيد................

4-    زنان روستايي براي برگزاري جلسات در چه مكاني تجمع مي كنند ؟

مسجد             حسينيه            مدرسه            پايگاه بسيج               

مركز خدمات          ساير موارد نام ببريد .................

5-                       نحوه تشكيل جلسات با مردم محلي چگونه بوده است ؟

ابتدا براي مردان روستايي بعد براي زنان

ابتدا براي زنان روستايي بعد براي مردان

همزمان با هم

فقط براي زنان روستايي

6-                       محتواي جلسات چه بوده است ؟

تاكيد بر نقش زنان روستايي در مديريت روستا و لزوم توجه به آنها

تاكيد بر نقش زنان روستايي در مديريت روستا و اشاره به انتخاب تسهيلگر

تشكيل تيم

1- قبل از زمينه سازي در روستا تيم تشكيل شده

2- بعد از زمينه سازي در روستا تيم تشكيل شده

3- تيم مشترك دفتر مركزي با استان تشكيل شده است ؟

بله                          خير

4-                       جلسات مشترك دفتر مركزي و استان برگزار شده است ؟

بله                          خير                        كافي نبوده است

5-                       چه كساني عضو تيم اجرايي استان و شهرستان هستند ؟

كارشناس امور زنان استان

كارشناس امور زنان شهرستان

كارشناسان امور زنان استان و شهرستان

كارشناسان امور زنان استان و شهرستان + بقيه كارشناسان ادارات مختلف ترويج

انتخاب تسهيلگر

1-    دعوت عمومي از زنان روستايي براي شركت در جلسه انتخابات صورت گرفته است؟

بله                       خير                        بطور كامل انجام نشده

2-    گفتگو درباره نقش تسهيلگر و لزوم شركت در انتخابات انجام شده است ؟

بله                        خير                        در حد كافي نبوده

3-    آيا از سوي زنان روستايي افرادي براي شركت در انتخابات تسهيلگري داوطلب شده اند؟

بله                         خير

4-                       كانديداها به چه صورت تعيين شده اند ؟

داوطلب شدن خود زنان روستايي                معرفي شدن از سوي جامعه محلي

معرفي از سوي كارشناسان                       ساير موارد بنويسيد ......................

5-    تعيين زمان راي گيري جهت انتخاب تسهيلگر به چه روشي بوده است ؟

پيشنهاد جامعه محلي                             پيشنهاد تيم اجرايي

پيشنهاد توافقي جامعه محلي و تيم اجرايي

 

6-                       راي گيري به چه شيوه اي انجام شده است ؟

مكتوب                          شفاهي                      بدون رعايت اصول انتخابات

7-    پس از شمارش آرا ، تسهيلگر .............................. انتخاب شد .

اصلي                            اصلي و علي البدل

آموزش

1-  آموزش ويژه اعضاي تيم اجرايي به چه صورتي ارائه شده است ؟

كارگاه هاي آموزشي                            مشاوره هاي كارشناسي

همفكري با استان مشاور                       ساير موارد بنويسيد .........................

2- نياز سنجي آموزشي انجام شده است ؟

بله                               خير

3-                       نياز سنجي آموزشي به چه صورتي بوده است ؟

با استفاده از تكنيك هاي مشاركتي

بدون استفاده از تكنيك هاي مشاركتي

4-                       آموزش ويژه تسهيلگران به چه صورتي ارائه شده است ؟

كارگاه هاي آموزشي                           بازديد هاي استاني

هر دو مورد                                    آموزش ارائه نشده است

5-                       كارگاه هاي آموزشي با چه روشي اجرا شده است ؟

به روش مشاركتي                            به روش غير مشاركتي

6-                       آموزش تسهيلگران مستمر بوده است ؟

بله                                   خير

 

حمايت از تسهيلگران

چه حمايت هايي از تسهيلگران انتخابي صورت گرفته است ؟

صدور كارت شناسايي                             اعطاي وام هاي اشتغالزا

تشويق هاي مادي                                دادن ابزار كار

مشاركت در اجراي ساير پروژه ها               شركت در اردوهاي تفريحي و آموزشي

بيمه                                                ساير موارد نام ببريد ................

نظارت و ارزشيابي

1- آيا بر روند اجراي پروژه نظارت انجام شده است ؟                      

  بله                     خير

2- آيا اين پروژه ارزشيابي شده است ؟                                     

 بله                     خير

3- ارزشيابي با چه روشي انجام شده است ؟

     متعارف                          مشاركتي                         هر دو

4-                       ارزشيابي پروژه در چه زماني انجام شده است ؟

حين انجام پروژه             پس از انجام پروژه                 قبل حين و پس از انجام پروژه

5-    نتايج نظارت و ارزشيابي در اصلاح و بهبود اجراي پروژه تاثير داشته است ؟   

    بله                   سئوال 6                                              خير

6- موارد اصلاح شده را بنويسيد.

 

 

 

اثرات اجراي طرح

1-   تسهيلگر خودش را نماينده زنان روستا مي داند.

2-   تسهيلگر خودش را نماينده جهاد كشاورزي مي داند.

3-                              تسهيلگر فكر مي كند زنان روستايي وي را به عنوان نماينده  ......................   مي دانند.

دولت              جهاد كشاورزي                خودشان                 اهالي روستا

4-    آيا تسهيلگر در روستا ، موجب افزايش مشاركت زنان روستايي در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي شده است ؟                                

   بلي                                  خير                                تاحدودي

توضيح دهيد .

5-    پس از اجراي طرح تسهيلگران در روستا ، آيا زنان روستايي از برنامه و طرح هاي ديگري بهره مند شده اند ؟                                

   بلي                                  خير   

توضيح دهيد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگه تحليل و بررسي                                                تاريخ نظارت :      /     /

نام و نام خانوادگي ناظر/ناظران :

پست ناظر/ناظران :

 

نقاط قوت اجراي اين طرح در اين روستا از نظرتسهيلگر(اصلي و علي البدل)

 

 

نقاط ضعف اجراي اين طرح در اين روستا از نظر تسهيلگر(اصلي و علي البدل)

 

 

تحليل مشاهدات ناظر

 

 

نظر اصلاحي

 

 

اقدامات صورت گرفته پس از انجام نظارت ، جهت اصلاح و بهبود روند كار

 

 

  
 

تعداد بازديد اين صفحه: 517
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.